transport morski

Wszystkie rodzaje transportu

Poważnym problemem występującym we współczesnym świecie jest zapewnienie odpowiedniej logistyki. Przy postępującej globalizacji nie ma bowiem znaczenia geograficznego w jakiej części świata umiejscowimy przedsiębiorstwo. Lokalizacja zakładu wytwórczego zależy w dużej mierze od jakości i ceny siły roboczej, zachęt instytucjonalnych dostępnych w danej lokalizacji, czy też możliwości współpracy w podobnej branży lub branży będącej kolejnym ogniwem w łańcuchu produkcyjnym.

Dlatego też istotnym jest optymalne i właściwe zorganizowanie możliwości dostaw i odbioru produktów. Zapewnienie łańcucha dostaw oraz możliwości wywozu jest wyzwaniem stojącym przed każdym zarządzającym firmą. Na szczęści obecnie na wysoce konkurencyjnym rynku mamy możliwość dostosowania właściwego transportu dedykowanego na nasze potrzeby. Transport lotniczy, ze względu na koszty, będzie służył w przypadku towarów szybko psujących się i towarów luksusowych, przy których koszty dostarczenia nie odgrywają znaczącej roli. Transport morski jest najbardziej odpowiedni do przemieszczania dużych ładunków, przy których nie jest potrzebne terminowe dostarczenie. Nie przypadkiem bardzo dużo surowców mineralnych transportowanych jest tą drogą, ponieważ niebagatelną rolę odgrywają tutaj koszty (transport morski jest najtańszy). Transport drogowy jest transportem odpowiednim do przewożenia towarów na krótkich trasach, do dostarczenia konkretnego ładunku pod wskazany adres.

Podsumowując, wybór i rodzaj transportu uzależniony jest głownie od rodzaju ładunku i kosztów, które się z tym wiążą.

Źródło: transport lotniczy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *