Rezydencja podatkowa w Danii – jak ją ustalić?

Rezydencja podatkowa jest bardzo ważna przy płaceniu podatków. Kiedy ma miejsce rezydencja podatkowa w Danii i z czym jest ona związana?

Czym jest rezydencja podatkowa?

Rezydencją podatkową nazywa się miejsce, w którym dana osoba jest zobowiązana do płacenia swoich podatków. Osoba ta określana jest wtedy rezydentem podatkowym.

Definicja rezydencji podatkowej może różnić się w zależności od kraju, którego dotyczy, jednak na terenie Europy jest ona dosyć jednolita.

Ustalenie rezydencji podatkowej ma przede wszystkim znaczenie dla podatku dochodowego, który płacony jest od dochodu podatnika.

Rezydencja podatkowa w Danii

Pracownik lub firma w Danii mają swoją rezydencję podatkową w tym kraju wtedy, gdy spełnią jeden z poniższych warunków:
– Posiadają swoje centrum interesów gospodarczych albo osobistych na terytorium Danii,
– Przebywają na terenie Danii przez okres dłuższy niż 183 dni, czyli powyżej 6 miesięcy w danym roku podatkowym.

Wobec tego rezydencja podatkowa w Danii powoduje, że należy płacić swoje podatki w Danii, natomiast wtedy, gdy osiągane są one także w innych krajach, na przykład w Polsce, należy powiadamiać o wszystkich dochodach Urzędy Skarbowe w każdym kraju, w którym doszło do powstania dochodu.

W przypadku osób, które nie są rezydentami podatkowymi Danii, opodatkowaniu podlegają wtedy wyłącznie te dochody, które zostały osiągnięte na terenie tego kraju. Należy wtedy także złożyć swoją deklarację podatkową w Urzędzie Skarbowym w Danii.

Gdzie szukać pomocy?

Osobom, które mają trudności w ustaleniu swojej rezydencji podatkowej, pomoc zapewniają działające w Danii urzędy.

Porady można także uzyskać w firmach zajmujących się obsługą podatników, między innymi w biurach rachunkowych prowadzących księgowość firmy w Danii. Wówczas pracownik biura na podstawie przekazanych dokumentów będzie mógł ustalić, czy doszło do powstania rezydencji podatkowej, a także pomoże w rozliczeniu podatków w Danii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.